jump to navigation

Hur har kyrkan det, egentligen 8 januari, 2011

Posted by huvudveck in jag är arg på ..., Politik, Skolan och dyslexi, vetenskap eller tro.
Tags: , , , , ,
4 comments

Läste i dagens Sydsvenskan att Kävlinge församling inte fick lov att starta skola. Skälen var att dom inte fick ihop budgeten, hade lokal eller elever samt räknat med bidrag för verksamhet som dom inte har. Prästen har svarat att det var första gången som man lämnat in en ansökan om att få starta skola samt att kyrkan och skolverket inte känner varandra och de visste inte vad skolverket ville ha för upplysningar. Otroligt naivt att vilja starta skola men inte veta vad som krävs. Tror dom att Gud skall fixa det???? Kyrkan är verksam i skolan redan. Jag fick se en krisberedskapsplan för gymnasiet där en kyrkoherde och en gymnasiepräst fanns med. Dessa 2 var de enda utanför skolans värld men å andra sidan kan man undra om dom är utanför? Gymnasiepräst??? Denna kyrkans man är alltså inriktad på att vara verksam i skolan och tydligen är det med skolans goda minne . Vem vet, han kanske är inbjuden?

Kyrkan är desperata. Alla sätt att få svensken att vara med och kanske aktiv prövas. Kyrkan har planer för skolan sedan många år. Gymnasieprästen är bara en liten del. Allt planeras i Sveriges Kristna Råd. Skolarbetet finner du på denna länk Kyrka-Skola. Det finns fler sätt att jobba för mer religion. Ett sätt är att jobba inom kriminalvården. Om detta står det här Andlig kriminalvård. I skolan sitter man fast och är ung och därigenom påverkningsbar. På anstalter så ”vart skall dom ta vägen?”

Ca 72 % av de mantalskrivna i Sverige är med i Svenska Kyrkan. Detta kostar en genomsnittlig vuxen 3000 kr om året. Avgiften ligger som en del av skatteinbetalningarna som din arbetsgivare skickar in. Du ser dem aldrig eftersom dom redan är dragna innan du får ut lönen. Svenska Kyrkan hävdar att dom, till skillnad från andra trossamfund, inte får statsbidrag. Korrekt, men dom berättar inte att Svenska Kyrkan slipper, genom avtal med staten, att betala administrationskostnaden för inhämtande av avgiften. Övriga samfund som får in avgifterna via skatten betalar pengar till Skatteverket för servicen men inte Svenska Kyrkan. På detta sparar Svenska Kyrkan in ca 100 000 000 kronor. Alternativet vore ca 35 000 000 i bidrag. 65 000 000 säger man inte nej till.

Kyrkan har ett stort problem. Dess medlemmar är inte religiösa och tror inte på Gud. Till och med verksamma i kyrkan presenterar sin tro ”Jag tror på mitt sätt”. Prästerna måste känna det hopplöst att titta ut över tomma bänkrader en söndag och mässa på sina sagor. Prästerna borde glädjas över de tillfällen där är mycket folk i kyrkan: Dop, konfirmation, bröllop och begravningar. Alltså de 4 skedena i livet: födlsel, övergång till vuxenstadiet, partner för livet samt död. 4 skeden som firats i alla kulturer och tider. Prästerna står då och genomför ceremonierna runt livets skede och ser allt folk. Prästen måste få en fråga i huvudet: Var är alla dessa på söndagarna??????

Varför fortsätter de religiösa att ha kyrkor igång och mässa???? Det beror på att det är deras födkrok. Så länge svenskarna betalar sina 3000 kronor om året så kan kyrkorna gapa tomma och de anställda kvittera ut lön. Hade det varit frågan om ett företag så hade saker och ting sett annorlunda ut, eller vad tror du? Det går utför med Svenska Kyrkan. Snart ligger den väl i ruiner.

,

Annonser

Är skolans personal kloka eller??? 28 oktober, 2008

Posted by huvudveck in Skolan och dyslexi.
Tags: , ,
3 comments

Vi har ställt krav på att vår son, som lider av dyslexi, skall få ha samma möjligheter i skolan som de utan dyslexi. En stor del av skolan har i alla fall försökt. En stor del men inte alla. Engelskfröken är inte intresserad av de som faller utanför hennes ramar.

Redan i årskurs 6 valde sonen bilingualklass och för att komma med skulle eleverna göra ett prov. Vi meddelade skolan att sonen är dyslktiker och att han har rätten att göra provet muntligt. När han kommer till lokalen för provet så ställer hans blivande lärarinna i engelska frågan ”Varför har du ingen penna med dig?” Vad skall han med en penna till om han skall göra provet muntligt? Vad är det för fel på människan??

Det fortsatte i första terminen i 7:an. Vi hade ett möte med skolans personal om sonens dyslexi. Då slängde hon fram en lapp, med sonens skrivna ord, och frågade oss ”Hur skall jag kuna sätta betyg på detta?” Detta frågar hon oss!!! Hon sa vidare att hon inte ahde utbildning i hur man sätter betyg för de som har läs och skrivsvårigheter. Så höll det på.

Sonen var på språkresa i England för dyslektiker. Han var stolt över sin engelska och att han hade klarat av alla möten med engländare. När han kommer tillbaka till skolan så ger lärainnan alla elever inkl vår son en bok och säger till dem att läsa boken. Sonen blev ställd och vi reagerade. Jag skrev i ett mail att hans dyslexi inte hade gått över under sommarlovet och hon svarade att så dum var hon inte så hon trodde det. Vidare ställde hon frågan om hela kurslitteraturen skulle anpassas till dyslektiker!!! Det är hon som är representant för den skola som skall ge vår son samma möjligheter som andra barn för inhämtande av kunskap. Nu undrar hon om hon måste göra det!!! Man blir förstummad.

Sonen skulle göra ett prov. Den ena delen gjorde han med resten av klassen och den avslutande delen skulle han göra muntligt. Vad lärarinnan inte gjorde var att meddela sonen om tid och plats för provet. Jag blev arg och meddelare hennes chef om vad hon gjort. Dagen därpå kom ett mail från lärarinnan om att det hade uppstått ett missförstånd och att han skulle göra prover efter höstlovet. Vadå missförstånd, inget hade sagts så hur kan man missförstå något som man inte vet något om. Hon måtte tro att vi är korkade men så är inte fallet.

Hoppet står till att rektorn denna gång gör vad som behöver göra så att vår son får samma möjligheter och förutsättningar som alla andra barn och ungdomar att klara skolgången.