jump to navigation

TROVÄRDIGT? Knappast 24 januari, 2014

Posted by huvudveck in vetenskap eller tro.
Tags: , , , ,
add a comment

Ännu ett nummer av Svenska Kyrkans lokala reklamtidning damp ner i brevlådan häromdagen. Ett 40 sidigt reklammagasin som skall handla om tro, hopp och kärlek. Det låter som en gammal tatuering, sådana som suspekta sjömän hade en gång i tiden.

Det skall sägas redan här att jag inte läst hela tidningen. RelikkorsJag har den toalitteratur i brist på annat. Ibland känns det som ett bra rum att läsa dylika publikationer. Man mår illa, riktigt illa. Malmö är numera Sveriges största pastorat med 150 000 medlemmar och 500 anställda. Hur många av de 150 000 som faktiskt är kristna och besöker kyrkan framgår inte, är någon förvånad? Kyrkoherden i detta stora pastorat är Anders Ekhem.

I ledaren på reklamtidningen skriver han om generositet. Allt tar sitt ursprung i hur tårtan delades upp mellan barnen när man var liten. Alla skulle ha lika. I slutet skriver han: Malmö är en stad fylld av möjligheter, färger, språk och kulturer. Malmö är en generös stad i all sin mångfald. I denna färgrika stad funkar det inte med det trygga folkhemmets millimeterrättvisa. Det blir orättfärdigt. Här behövs möten över gränser. Nyfikenhet mot det nya och generositet till det okända. Tårtspaden drar gränser och avskiljer ditt från mitt. Att vara kyrka är att tro på en generös Gud som ständigt överskrider gränser. En generös, modig och varm kyrka. Det är när vi ger av vår egen bit som tårtan räcker längre. 

kasta religionNu skall vi bli tårögda av hans skrivningar. Den stackars underbetalda teologen. Nej här rullar inga tårar på min kind. Vi skall ge av vår egen tårtbit för att kyrkoherden skall bli nöjd. Att våra tårtbitar är olika stora missade han helt samt hur det kom sig att tårtan överhuvudtaget finns att skära upp. Metaforen som sådan är det inget fel på men underbyggd är den inte. Uppbyggd på floskler och politisk korrekthet kan den inte mer än krackelera vid närmare undersökning. I byggbranschen skulle det kallas fuskbygge.

Nu var det inte ledarens som fångade min uppmärksamhet utan det var innehållet. Det var den bristen på tron över sin egen tro som var det märkligaste. Att anse sin egen tro vara den bästa religionför att inte säga, den enda rätta. Ledordet verkar vara EKUMENISKT. Såhär skriver man: ORDET EKUMENIK kommer från grekiskans ”Oikoumene” och betyder ”alla i samma hus”, ”hela mänskligheten”. Ekumenik är ett bärande element i Svenska kyrkans identitet. Svenska kyrkan relaterar även till andra religioner än den kristna. Samtidigt som Svenska kyrkan är mån om att vara trogen sin egen tro, bekännelse och lära, är öppenheten för dialog och samarbete med kyrkor som har andra traditioner, samt med andra religioner, viktiga för kyrkans relevans, självbild och vittnesbörd.

Ovanstående är, om man skall tro reklamen, 6 500 000 medlemmar överens om. Jag har mina tvivel. Många andra är nöjda över Svenska Kyrkans uppenbara avundsjuka rörande andra religiösa samfunds engagemang och medlemsaktivitet. Därför lägger man ner mycket pengar och energi på att komma i samma rum som de andra samtidigt som kristna skjuts och kyrkor bränns i Egypten. Samma sak sker runt om i andra länder men här i Malmö sitter prästerna och myser. Man till och med anställer religiösa ledare från Islam i församlingar. Har kyrkan fått fnatt.

tempelriddareÅter till Anders Ekhem, kyrkoherde för Malmö: Han skriver på annat ställe i skriften: … religionen är en nyckelfråga för att skapa utveckling i Malmö. Mycket skit har jag läst i mina dagar men det här är ett bottennapp. Han fortsätter:  – Vi har samma ursprung, samma anfader. Grunden är att vi alla tror på en Gud. Och eftersom jag tror att det bara finns en Gud, så måste det vara samma. Sen har vi olika namn på Gud, vi har olika berättelser, olika tolkningar och källor. Det vore klädsamt om denna kristne potentat öppnade ögonen och se sig omkring i världen innan man skriver så ”gulligt” om sin egen och andras religion. Han lever i en värld skapad av antingen Politisk korrekthet eller Delirium. Nu är det bara för de kristna att rulla över och dö. Ge upp och dela ut er sista tårtbit.

Jag kanGuden Tor inte för mitt liv förstå varför Svenska kyrkan inte kämpar för sin egen tro. Jag fattar inte hur dom tänker. Jag är som bekant inte med i kyrkan men jag tillåter mig själv att fundera på hur Sveriges största medlemsorganisation inte tar striden för sin egen övertygelse och missionerar bland de ”feltroende” istället för att sitta och mysa bland hängivna ”feltroende”. Självgodheten har inga gränser, så icke heller godtrogenheten.

Religion är ett mysterium eller opium, kanske en kombination.

 

 

Annonser

Kyrkovalet får en att tänka, igen och igen. 13 september, 2013

Posted by huvudveck in vetenskap eller tro.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment

JVenus från Willendorfag tycker absolut att religionen har sin plats i samhället.  Fantasyhyllan på biblioteket och bokhandlaren är rätt plats bland allt annat ”hittepå”. Det finns inget som bevisar att Gud eller Sauron finns så allt är hittepå. Den dagen som de religiösa inser vad syftet med religioner är och har varit samt kommer att var desto bättre. Det handlar om makt och bruket av makt från ruta 1.  Hålla folket i ”schack” med hot om helvetet och elände.

asar 3Vad är då religion? Tron att ”hittepå” är riktigt. Det  skall finnas något osynligt som är verkligt. Detta osynliga fantasifoster har förmedlat regler och förbud till de levande att rätta sig efter. Att någon tror på detta utan att ha en säkerställd psykisk diagnos är för mig helt obegripligt. Ändå finns det i hela världen. Kan det bero på att man vill skylla ifrån sig? Kan det bero på att man är en svag person? Något konstigt är det i alla fall. Religioner är dessutom konstruerade sydamerica 2hierarkiskt med folket i botten och ledaren i toppen. Det räcker att titta på skillnaden i livskvalitet och levnadsvillkor mellan topp och botten för att man skall förstå att det handlar om att ju högre upp du befinner dig desto bättre har du det. Skiter det sig ändå så skyller man på den allsmäktige. Hur du än gör slipper du stå i skamvrån.

De regler som finns för hur en religiös skall leva sitt liv är uråldriga sociala regler för att ett samhälle skall fungera och hålla sams. romare 1Visserligen finns det skillnader i beskrivningarna av regelverket men i grunden är de samma. Det är tolkningarna som är skiljer. Dessa tolkningar är grunden till mycket elände med ond och bråd död som slutgiltig effekt. Att hänge sig åt religioner visar bara på en vilsenhet i livet. Man hittar inte rätt i livet utan, på något konstigt sätt, finner stöd i det imaginära. Hur det kan vara så borde kunna varit utrett men vem vill komma fram till att de religiösa är drabbade av en psykisk åkomma. Hur många anslag får denne upptäckare? Ha/hon blir stoppad redan vid tanken på att utreda. Det handlar om makt och maktstrukturer och dem attackerar man inte ostraffat.

Kättare hette det tidigare här hemma i Sverige. Liknande ord finns i alla språk, tror jag. De bygger på regler och ibland lagar att det är förbjudet att tro på nindianer 4ågot annat än den religiösa övertygelsen som är förhärskande för tillfället i respektive land. Än värre är att inte tro på fantasier. En sådan är jag. Jag tror på människan. Allt annat vore otänkbart. Människan strävar mot att få det bättre hela tiden. Vad som är bättre idag var inte det för hundra år sedan och det som var viktigt för 2000 år sedan är kanske inte prioriterat idag. Basala behov som mat och hälsa har alltid varit viktiga. Religioner kommer och går men människan består.

Religioner kommer och går. De som varit religioner har på något sätt fått en ny etikett: Myter. Mytologi är alltså religioner som ”dött” ut. När india 3etiketteras Judendom, islam, kristendom och hinduism om till myter? Jag hoppas jag hinner uppleva det innan jag försvinner in i historien men jag är tveksam. Vadå tveksam? Nej jag kommer inte att jag upplever det men hoppas att några av mina ättlingar däremot skall uppleva sann religionsfrihet dvs frihet från religion. Med det menar jag att det inte skall komma någon ny/nya religioner som ersätter de som finns idag. För religionsfrihet!!!

Etter värre än ateist är att vara missionerande ateist. Jag är en missionerande ateist. Jag tarhawaie 4 alla möjligheter att föra ut mitt budskap, alltså inte bara på denna bloggen utan i den ”verkliga” världen i möte med folk. Jag lyckas med att få ut mitt budskap utan att få på ”flabben” eller verkliga argument i retur. Jag kanske inte omvänder någon där och då men ett litet frö kan bli något stort om inte religionen kommer och tar död på fröet. Att aktivt jobba mot religioner kallas blasfemi. Blasfemi har varit förbjudet tidigare i detta land både genom lagar och kyrkans lagar, vilket tidigare var ett och samma. Då, i Sverige, betydde det att allt annat än protestantisk kristendom var hädelse och blasfemi och därmed kriminellt och utövare av denna avart straffades hårt. Idag finns samma lagar och effekter i många länder med ännu större område som omfattas av hädelse/blasfemi-begreppet. Vilka länder det gäller skall inte vara så svårt att tänka ut. Man får tänka på att inte drabbas av PK-maffian som utgör ”bombröjare” för det mycket farligare som kommer efter i behagligt mak.

Greker 1Ateister får ta ansvar för sina tankar själv. Man kan inte skylla ifrån sig och därför skall religioner bekämpas med upplysning om eget ansvar. Tycker du att ordet bekämpa är hårt? Vill man något i livet så får man kämpa. Vill man ta bort något i livet så bekämpar man det. Jag bekämpar religion för jag är övertygad om att jag gör rätt. Religionen är av ondo för mänskligheten. Religionen är, för att citera Karl Marx, ”ett opium för folket”. Inte för att jag håller med Karl i mycket eftersom hans och Friedrich Engels tankar i botten är bra men mänsklighetens läggningar omöjliggör verkställighet av filosofin i samhället men citatet är en korrekt sammanfattning av religion. man blir beroende av något destruktivt och kan inte se klart och sunt. Inte konstigt att denna sanning retade kyrkan och därmed etablissemanget.

Vilken inverkan har då religionen haft på dagens samhälle som är negativ?” Denna fråga fick jag av en till synes sansad medmänniska. Man blir paff och ställd någon sekund. Man tror inte africa 3det är sant utan är ett skämt eller försök till en lustifikation. Icke det utan den var allvarligt menad. Jag hade förväntat mig att mer tanke hade föregått frågan av denna i övrigt bra personen. Det visade sig att han var bra påläst om Bibeln, trodde jag. Han hade för det första ingen aning om vad ordet Bibel betydde och dess historia. Vidare visade det sig att han endast kunde delar av Nya testamentet samt  spridda kunskaper om Gamla testamentet, I övrigt var det dåligt med kunskaperna och jag förstår varför. Inga präster och förespråkare av kristendomen läser Hesekiel högt för barn i söndagsskolan. Du som läst förstår och för er övriga så är det upp till er att prioritera er tid på jorden. Jag kan ju inte rekommendera er att läsa en religions huvuddokument eller hur med det jag ovan skrivet.

Min bekant fick lite problem att svara och erkände att hans mission var att få mig på ”bättre” tankar. haaboriginals 4n erkände att hans tro fick sig en törn. Jag hoppas att den stjälpte omkull tron och han blev befriad. Jag får fråga honom nästa gång jag träffar honom. har jag befriat en person från religionens bojor har jag inte levt förgäves. Nej det kan uppfattas som min enda mission i livet och det enda som skänker mig tillfredsställelse. Så är det givetvis inte. Jag har en livskamrat som jag älskar. Jag har 3 barn som jag likaledes älskar. Jag har en bra bostad och ett jobb. Jag har det bra och vill påstå att jag en en bra livskvalitet. Trots att jag inte tror att fantasier är reella. Jag är inte ens en hedning utan värre: ATEIST.

Bilderna i detta inlägg är gudar i religioner som blivit myter förutom bilden under som är tecknet för Valhall.

Valhalla

 

 

 

19 juli, 2013

Posted by huvudveck in vetenskap eller tro.
Tags:
1 comment so far

Ibland så tycker man att man ser något men det äår en illusion. En del politiker borde förbättra sin uppfattningsförmåga och se bakom det uppenbara och omedelbara. Här kommer lite övning och exempel på det man ser är inte det man uppfattarÄr det konstigt att jag gillar Oscar Reutersvärd?

Måtte måtten hålla 15 juni, 2013

Posted by huvudveck in vetenskap eller tro.
Tags: , ,
add a comment

”Du är konstig” var det omdömet som min oäktade hustru fällde om mig när jag köpte grejor på en loppmarknad. Vi hade stannat till längs vägen efter Sweden Rock för att titta om det fanns något av intresse. Dessutom hade min bättre hälft en baktanke: Hon skulle fråga vägen till en badstrand. Det sistnämnda avverkades snabbt men vi fattade inte beskrivningen så det blev längre bort.

P1040346Loppiset och min konstighet, tillbaka dit. Jag köpte 4 saker. Från höger: Ett rör lödtenn, ett gammalt lås (kärestans pryl), en list/form-kopiator samt en måttstock. Måttstocken var fyndet enligt mig. Jag har sett sådana tidigare och om jag inte misstar mig hade min fader en eller några sådana. I vilket fall så var det denna som var fyndet.

DSC02839Jag kunde inte riktigt redogöra för kärestan vad det var som var själva fyndet så hon tappade ganska snabbt intresset och övergick till den smarta telefonens utbud. Jag funderade vidare på vad det var som fascinerade mig med denna måttstock. Jag kom inte fram till något vettigt  utan förlikade mig med mig själv. Jag gillar min nyinköpta måttstock.

Det finns 5 måttenheter på måttstocken, 2 på varje sida. ”Det blir ju bara 4 enheter” säger genast vän av ordning. Det stämmer men det finurliga är att utfälld är hela måtten en aln lång, alltså 5 enheter. DSC02837

Som du ser på bilderna till höger så finns det den metriska enheter, den gamla svenska måttenheten, den danska och slutligen den engelska. Det skiljer mellan länder och tider så man kan bli lite snurrig. För att reda ut detta så tog jag fram Wikipedia och sökte på aln.

Bland informationen så fann jag att ursprunget till aln står att finna i avståndet mellan armbågens spets och långfingrets spets. Att olika personer har olika långa armar och fingrar verkade ha låg inverkan på den tiden. Av dettaDSC02840 skäl har längden på en aln varierat genom tiden och geografiska områden. Vill du gräva ner dig så är Wikipedia en bra början.

Låt mig bara ta definitionen av en fransk aln (aune) som den franska akademien slog fast 1742:  3 pied, 7 pouce och 10 5/6 lignes,  Det skall motsvara omkring 1,18845 meter. På ett ungefär. Just 5/6 delar av den 3:e enheten i en  fallande skalan är underbar.

Mitt råd är att gå på loppmarknader i sommar. Man vet aldrig vilka historier man kan gräva upp.

”Tror du på vinden?” 27 februari, 2013

Posted by huvudveck in vetenskap eller tro.
Tags: , , , ,
add a comment

”Tror du på vinden? Kan du se den?” Dessa 2 frågor fick jag och ett flin från frågeställaren som avslutning.

Det hela började med att jag berättade att en kund till det företag som hyrt in mig tyckte jag var en ängel som ställde upp sent för dom. Jag berättade också att jag definitivt inte är eller har varit en ängel då jag religioninte tror på änglar och demoner. Jag är uttalad och aktiv ateist. Jag utvecklade mina tankar och så vilket fick denna kille att ställa de ovanstående frågorna. Han tillade också ”där fick jag dig”. Jag har hört detta förr och kommer nog att få höra det igen. Han menade inget illa utan var glad att han fick in en ”smäll” på mig. Han skrattade gott åt sin egen prestation och skyndade iväg till nya uppgifter. Nåväl, det fanns andra som ville dryfta sina tankar runt religionen. Vi snackade en del och jag lyckades reta upp en i övrigt svarslös troende av annan religion än den som funnits i Sverige 1000 år. Han blev förbannad på mig och ville ge mig svar på tal. han tyckte inte om att jag ansåg religion som en diagnos på psykisk ohälsa och ett maktmedel för att hålla massorna i schack. Tyvärr fann han inte orden utan gick därifrån med bestämda steg. Han kommer nog igen en annan dag vilket jag ser fram emot.

De andra i samtalet tyckte jag gick fram för hårt men sanningen att säga var det han som frågade mig vad jag ansåg om religion. Om man inte är beredd att höra ett svar skall man heller inte fråga. De andra hade lite olika förhållande till religion och Gud oavsett namn. Någon trodde på att det fanns något men menade på att det var något annat än människans tankeförmåga. Inte heller fantasi fungerade som definition på hans tro. Vi kom inte längre denna gång. Vi församlade skildes som vänner men hoppades att vi kunde fortsätta vid senare tillfälle. Det är inte ofta vi träffas men diskussionen är igång. Med diskussione kommer sökande av argument vilket ofelbart leder till att man får värdera sina ställningstagande. Skall bli kul att fortsätta.

Religionen saknar legitimitet i verkligheten 11 november, 2012

Posted by huvudveck in vetenskap eller tro.
Tags: , , ,
1 comment so far

Dalai Lama, känd tibetansk andlig ledare från Tibet och förkunnare av Buddismen skrev på Facebook för en tid sedan:

 

Han tyckte alltså religionens etiska värderingar inte hade något i dagens samhälle att göra. Vi måste tänka på annat sätt i framtiden. Det är bara för de övriga patriarkerna inom religionerna att betänka och följa. Men jag är tveksam för deras personliga makt och inflytande blir raserade och det vill nog inte dessa hycklande, hällörade och skenheliga andliga ledare göra.

 

Brott och straff 3 oktober, 2012

Posted by huvudveck in vetenskap eller tro.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Idag så lyssnade jag mycket på Sveriges Radio P1. När man sitter och kör 4,5 timmarspass så hinner man aktivt lyssna. Kör man distribution inne i Malmö så lyssnar man inte, man hör. Nåväl, nu var det inte mina radiolyssnarvanor som jag ville förmedla.

Jag hörde att det var sista dagen för rättegången mot Peter Mangs. Senare denna månad skulle vi få reda på vad Tingsrätten skall ge för straff. Advokaten yrkade på tidsbestämt fängelsestraff, max 18 år, medan åklagaren yrkade på livstid. Vi vet att inget av straffen kommer att pågå så länge som det låter på beteckningen av straffen.

Straffen skall vara i paritet med brottet. Litet brott – litet straff. Men vad är ett straff? Det kan kortfattat komprimeras ihop till konsekvensen av ett agerande mot våra lagar. Våra lagar är i sin tur det svenska samhällets regler för vad som är tillåtet respektive icke tillåtet. Gör man något som inte är tillåtet så fäår man ta konsekvenserna för detta också om man blir påkommen och fälld i  domstol.

Vi har uppfostrats till att ett felaktigt beteende ger konsekvenser och ett rätt beteende ger också konsekvenser. Ta bara barn i en familj. Det är din tur att diska säger föräldrarna till sina barn. Om du gör det bra så bjuder vi på bio, om du du struntar i disken så får du ingen veckopeng. Här är ju konsekvenserna klara och olika beroende på vad barnet gör.  Samma sak i ett samhälle fast mer i nedskriven och protokollfört. Lag helt enkelt

De som begår brott vet oftast att dom gör fel men vinsten överväger riskerna resonerar skurkarna. Risken att åka fast är liten. Det kan vara en fortkörning, felparkering, eller mord. Lagöverträdaren kalkylerar och fattar sitt beslut. Kalkylen bygger således på vinsten av brottet kontar risken att få ett straff. En del är så korkade att man inte förstår att man begår ett brott eftersom man inte anser det vara ett brott. Man lever inte efter de lagarna som samhället stiftat. Man anser sig ha rätten att stå över lagen. Skälen till denna inställning är olika beroende på vad  lagöverträdaren har för referensramar. Helt klart inte demokratiska referenser utan andra. Det finns kulturella, politiska, ekonomiska osv. Sedan finns det en annan grupp som inte kalkylerar utan bara gör. Dom korkade, idioterna.

Det pratas mycket om att rehabilitera in de kriminella in i det laglydiga samhället igen. Det tycker jag är bra. De som kan likt en nykter alkoholist bli avkriminaliserad har sin plats i samhället. Alla går inte att rehabiliteras utan fortsätter. Detta gäller främst den brottsligheten som gett fängelsestraff. Mekanismerna för detta beteende är troligen fler än jag vet men snabba pengar, ”har redan skurkstämpel på mig vad jag än gör”, finns högt uppe i skurkhierarkin är några som jag kom på just nu. Vad gör vi med dom? Jo vi gör det som är det andra syftet med fängelsestraff. Hålla dom borta från oss.

Avslutningsvis så kan jag inte undanhålla er en notis om otrohet och dess konsekvenser från förr

En ding ding värld 25 augusti, 2012

Posted by huvudveck in vetenskap eller tro.
Tags: , , , , ,
add a comment

Så var det lördag igen. Jag och sambon lyssnade på radion och där snackades det om religion i allmänhet. Kanalen har inte flest lyssnare men är bra radio för oss som vill veta något. Inslaget var kort men det fick oss att börja prata. Om religion alltså. Vi är övertygade ateister och kom därför fram till att man kunde ta en tidskrift som kom ut mellan 1992 och 2000 som substitut för religiösa skrifter. Sanningshalten är likvärdig. Jag skriver såklart om En Ding Ding Värld. En sanslöst rolig tidning som det faktiskt fanns som trodde på. Det var ännu mycket roligare. För er som kommer ihåg blaskan och för er som inte har en aning kommer här lite bilder tagna på tidningen. Håll tillgodo:

18 maj, 2012

Posted by huvudveck in vetenskap eller tro.
Tags: , , , , ,
add a comment

Nu börjar kyrkans folk klaga igen. Denna gång kommer en del präster att sätta hårt mot hårt. ”Får vi inte prata om vår låtsaskompis Gud så får ni inte låna kyrkan till skolavslutningen.”  Det är fakta inför denna skolavslutning i Broby. Vem tycker vi synd om? Mitt svar förstår ni om jag menar på att det är inte synd om prästerna. Skälet till reaktionen är att skollagen stramats åt och numera närmar sig, på pappret, sekulärt samhälle.

Man måste förstå att skolavslutningarna i kyrkan kom till i en tid då samlingslokaler som rymmer såväl barn, lärarinna och föräldrar med syskon inte fanns att tillgå utanför kyrkan. I de hårda tider som gällde då så räckte det att människor byggde en samlingslokal och eftersom kyrkan då hade ett järngrepp om befolkningen så var det deras kyrka som skulle vara samlingslokalen för alla sammankomster. På så sätt kunde man också kontrollera och diktera. Så är det inte idag.

Detta inser inte kyrkans folk utan man är bekymrad. Låt mig citera stiftsadjunkten Nina Karemo vid Lunds Stift: – Det är en sorg för mig att lagen har skruvats åt. Skollagen har en tendens att fostra oss till religiösa analfabeter. Om man inte är trygg i sin egen mylla så blir man osäker när man möter människor från and­ra religioner och kulturer, säger Nina Karemo. Jag anser att man är en starkare individ om man inte tror på låtsaskompisar och låter sig förledas av andra. Att vara ateist är bra för vi tror på människan och inte på låtsaskompisar. Religiös analfabet är en sak och eget tänkande en annan sak. Nina borde sätta igång egna hjärnceller innan hon uttalar sig. Hennes meningar, som citerats ovan kommer jag att skriva mer om en annan dag. Nu skall jag cykla iväg till jobbet.

Religion, vad genererar den? 1 oktober, 2011

Posted by huvudveck in vetenskap eller tro.
Tags: , , ,
add a comment

Under denna text finns ett sång och musiknummer av Tim Minchin. Han sjunger ganska fort (för mig) men man fattar ändå. Det kan inte vara lätt att vara religiös. Vilka vanföreställningar det finns för att inte tala om de belöningar man får för det som är förbjudet under livet. Men det blev en rolig sång.